Sälj hörlurar för vården och använd Questback

Ett viktigt yrke inom vården är medicinska sekreterare. En medicinsk sekreterare för över journaler från ljudfiler till text i journalsystem. Då måste man använda hörlurar och det är viktigt att ljudkvaliteten är bra. Om man nischat sig genom att sälja hörlurar till vårdpersonal som medicinska sekreterare, kan man använda enkätverktyg med hjälp av företaget Questback för att se vad kunderna tycker om hörlurarna.

Kundreferenser med Questback

När man säljer hörlurar till vården inom privat regi eller Landstinget, är det smart att skaffa sig ett bra kundunderlag och använda enkäter. Då hörselskador ökar alarmerande i samhället innebär det att även vissa yrkesgrupper som medicinska sekreterare på lång sikt kan få hörselskador. Med användarvänliga digitala enkäter via Questback, ger det en bra översikt och referenser för vad personalen i vården tycker om hörlurarna. Med Questback får man en bättre insikt om kunderna och deras behov, samt underlag för eventuella förbättringar. Fördelen med tjänster från Questback, är att man även kan skapa mer omfattande marknadsundersökningar. Med smarta tjänster från Questback, får man enkla digitala plattformar för kundundersökningar och ett tydligt kundunderlag för efterfrågan och kundbehov. Med Questback kan man även få tjänster med Insightlab, vilket innebär digitala plattformar för samlad data, planeringar, mål och mycket mer.

Vikten av rätt hörlurar

När man arbetar som medicinsk sekreterare består en stor del av arbetsuppgifterna av att lyssna på så kallade diktat. Ett diktat är en ljudfil som läkaren har talat in i en diktafon efter varje patientbesök. En medicinsk sekreterare ska sedan lyssna av ljudfilen och föra över informationen i journalsystem. Verksamhetsansvariga inom vården på avdelningar, mottagningar och andra platser köper in utrustning till sina medicinska sekreterare, som bland annat hörlurar. Då hörlurar för medicinska sekreterare är ett viktigt arbetsredskap, måste hörlurarna vara skonsamma för öronen. Många lider av ljudintolerans och därför är det viktigt att välja brusreducerande hörlurar för att sortera ut störande ljud från omgivningen, samt motverka hörselskador.

Rendly